יום הש"ס ◾ ד' תמוז תשפ"ד ◾ מיטוואך חקת ◾ 7.10.24
2,128 דפים
ווערט שוין געלערנט פון 2711 דפים סך הכל
$199,418
שוין אויפגעטריבן פון $884,300 דאלער ציל
View All Lomdim
Team FQE Electric
$2,412
Team Venture
$0
View All Teams

לעצטע נדבות

Load More
Tel: 718-871-9000
Fax: 718-FAX-1234
Email: yomhashas@atime.org
bottom logo
ATIME Yom HaShas
4806 13th Avenue #201
Brooklyn NY 11219